Menu

Zwroty

- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub nieprawidłowości, przysługuje wymiana , zwrot lub postępowanie reklamacyjne.
- Przesyłka jest zlecana zewnętrznej firmie kurierskiej, która jest odpowiedzialna za zabezpieczenie towaru w trakcie transportu. W przypadku uszkodzenia towaru z winy firmy kurierskiej będzie ona obciążona kosztami naprawy lub/i ewentualnej wymiany towaru na nowy.
- Odbierający ma obowiązek sprawdzić przy kurierze, czy otrzymany towar nie został uszkodzony, jeżeli kupujący wykryje uszkodzenie należy przy kurierze sporządzić protokół szkody i odmówić przyjęcia przesyłki a następnie powiadomić Sklep o zaistniałej sytuacji droga mailową bądź telefoniczną.

Przyjęcie przez Sklep zwracanego towaru jest warunkowane:
- terminem, maksymalnie 14 dni od czasu otrzymania przesyłki,
-towar ze względu na ochronę zdrowia i względy higieniczne oraz jego opakowanie nie mogą nosić śladów użytkowania, winny być w stanie niezmienionym,
 -do przesyłki musi zostać dołączony oryginał dowodu  zakupu.

- W przypadku zwrotu prosimy wypełnić a dołączyć do przesyłki formularz zwrotu : formularz zwrotu do pobrania
- W przypadku wymiany  prosimy wypełnić a dołączyć do przesyłki formularz zwrotu : formularz wymiany do pobrania
- Zwroty prosimy kierować na adres Sklepu z dopiskiem „zwrot” po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu tego ze Sklepem. Klient dokonuje zwrotu na koszt własny.

- Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi.
- Przy zakupie na fakturę, warunkiem zwrotu pieniędzy jest odesłanie towaru, a następnie podpisanie i odesłanie faktury korygującej.
- W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@alles.pl lub telefonicznie pod nr 42 719 08 95. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, opisać przedmiot reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
- Różnice wynikające z indywidualnych ustawień monitora Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Dokładamy wszelkich starań, aby prezentowana na zdjęciach bielizna oraz jej kolor był jak najbardziej zbliżony do prawdziwego, jednak w zależności od indywidualnych ustawień wyświetlanego obrazu, jakości matrycy itp. kolor może różnic się od rzeczywistego.
- Wybarwienia materiału bielizny zakupionych w różnych odstępach czasu mogą różnić się odcieniem. Powyższe nie stanowi podstawy reklamacji.