Menu

Bezpieczeństwo

Polityka prywatności

Dokument Polityka Prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób współpracujących z firmą P.P.H.U Alles Alicja Wojciechowska.

Jest on również spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z: art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016) dalej RODO.

Administratorem danych osobowych dotyczących klientów PPHU Alles Alicja Wojciechowska, 95-015 Głowno, ul. Ks. P. Ściegiennego 15. Przestrzega zasad ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r.

Administrator pozyskuje dane osobowe od użytkowników sklepu internetowego www.sklep.alles.pl. Podstawowym sposobem pozyskiwania danych jest dobrowolne wypełnienie formularza. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i stanowi wymóg umowny oraz jest niezbędne do wykonania umowy. Umowa polega na sprzedaży zamówionych przez Państwa produktów. Oznacza to, że bez zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będziemy w stanie wykonać złożonego zamówienia.

Ponadto sklep internetowy www.sklep.alles.pl ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach do niezbędnego minimum wymaganego do wysyłkowej sprzedaży towarów, co obejmuje m.in. adresy poczty elektronicznej, dane osobowo-adresowe .

- Imię i Nazwisko

- Adres

- Miejscowość

- Kod pocztowy

- Telefon

 

Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim i służą wyłącznie do realizacji zamówień klientów oraz do celów marketingowych firmy (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku: Dz. U. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami).

 

Certyfikaty SSL dla naszego sklepu, potwierdzają wiarygodność oraz zapewniają poufność danych przesyłanych pomiędzy zabezpieczaną stroną www.sklep.alles.pl a komputerami osób ją odwiedzających.

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dnia 29.10.1997 r), zapewniamy wszystkim użytkownikom strony prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych
  • sprostowania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przeniesienia danych osobowych.

Ponadto każdy użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.

 

Aby dokonać aktualizacji należy zalogować się w serwisie www.sklep.alles.pl podając swój adres e-mail i hasło.

Administrator wykonuje żądanie użytkownika niezwłocznie. Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone usługi i skutkować będzie prawdopodobnie uniemożliwieniem wykonania tych usług w sposób prawidłowy. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jego dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia oraz dostarczenia mu spersonalizowanej informacji handlowej.

Sklep korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics gromadzi pliki cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP). Informacje te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adresy IP użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

Sklep internetowy www.sklep.alles.pl ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach do niezbędnego minimum wymaganego do wysyłkowej sprzedaży towarów, co obejmuje m.in. adresy poczty elektronicznej, dane osobowo-adresowe. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim i służą wyłącznie do realizacji zamówień klientów oraz do celów marketingowych firmy (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku: Dz. U. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami).

Certyfikaty SSL dla naszego sklepu, potwierdzają wiarygodność  oraz zapewniają poufność danych przesyłanych pomiędzy zabezpieczaną stroną www.sklep.alles.pl a komputerami osób ją odwiedzających.